Söwda gassap enjamlarynyň eti # 350S gördi

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: QH350S (Poslamaýan polat 304)

1500 Watt - 220V / 380 motorly naharhana / gassap dükany üçin güýçli et arra / süňk arra.Bu güýçli we ykjam maşyn hünär taýdan ulanmak üçin amatly.Pyçagyň uzynlygy 2580 mm.


Önümiň jikme-jigi

Önümler bukjasy we töleg maglumatlary

Haryt bellikleri

Et süňküni kesýän maşyn

Bu zolak armatura, hatda iň agyr görnüşlere-de dilimläp bilýän we etiň galyň böleklerini aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin ýokary kesiş ukybyna eýe bolan 2580mm pyçagy öz içine alýar.Netijeli işlemek üçin bu enjam 2 at güýji ýa-da 3 at güýji bilen hereket edip biler.Birinjisi zaýalanan halatynda ulanmagy dowam etdirip biljekdigiňizi üpjün etmek üçin eýýäm enjamda ýerleşdirilen pyçak we goşmaça ätiýaçlyk pyçak bilen gelýär.Etiň takyk böleklerini çalt we aňsatlyk bilen kesmek ukyby bilen, bu topar islendik gassap kärhanasyna möhüm goşundy.Bu enjam işlemek üçin 220V elektrik birikmesini talap edýär.

Söwda gassap topary 2HP 3HP 220V380V (4) gördi
Söwda gassap topary 2HP 3HP 220V380V (6) gördi
Söwda gassap topary 2HP 3HP 220V380V (7) gördi

Süňk gören maşynyň artykmaçlyklary

1. Iýmit we gassap dükany üçin güýçli süňk
2. Professional ulanmak üçin amatly
3. Işletmek / öçürmek düwmesi we gyssagly duralga bilen işlemek aňsat
4. Üznüksiz ulanmak üçin ýokary hilli, agyr motor
5. Poslamaýan polatdan ýasalan jaý 304
6.Kalibrleme plastinkasy we et itekleýji giň stol bilen üpjün edildi
7.Ar pyçagyň dartylmagy sazlanýar
8.Device-de birnäçe howpsuzlyk wyklýuçateli bar
9. Tormoz bilen enjamlaşdyrylan motor
10. Doňdurylan önümleri we süňkleri görmek üçin amatly
11. Arçany arassalamak üçin açmak aňsat

Tehniki aýratynlyklar

Maşynyň ululygy 785 * 680 * 1620mm.
Pyçagyň ululygyny gördi 2580 * 16 * 0.56mm
Stol ölçegi 785 * 680mm
Motor güýji 1.5kw.
Naprýa .eniýe 220 / 380V
Boýy 350mm
Giňligi 300mm
Material poslamaýan polat 304
GW 130KG
NW 110KG
Bukjanyň ululygy 870 * 780 * 1700mm.

Material we amaly

Çydamly, iýmit howpsuz we arassalamak üçin poslamaýan polatdan 304-den doly gurlupdyr.Uly restoranlar, gassaplar, supermarketler we fermalar üçin amatly bu söwda bölümi ýygy-ýygydan ulanmak üçin niýetlenendir.Mundan başga-da, pol birligi hökmünde dört berk aýakda dur we işlemek üçin amatly iş beýikligi.

详情

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önümler bukjasy barada

   

  Maşynlarymyzy gaplamak üçin köplenç agaç gutyny ulanýarys, deňiz ýa-da howa gatnawyny saýlasaňyz, bu siziň üçin has ygtybarlydyr.

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Töleg maglumatlary.

   

  未 标题 -1

   

  1. TT , Paypal, West Union, Bank, Alibaba liniýasyny kabul edip bileris.

  2. 10000usd-dan gowrak töleg, ilki 30% goýum, soň bolsa 70% iberip bilersiňiz.

  3.OEM Sargyt, funksiýaňyzy we logotipiňizi goşup, önümleriň ululygyny üýtgedip we ş.m.

   

   

   

  Ippingük daşamak barada:

   

  1. Mysal üçin, Tölegden soň, 3-5 günüň içinde size iberiň.

  2. Köpçülikleýin sargyt (omöriteleşdirilen), gowşurylan wagty tassyklamak üçin Pls biziň bilen baglanyşýar.

  3. deňiz gatnawyny, howa gatnawyny we ekspressi saýlap bilersiňiz (tarifden başga)

  Deňiz ugratmagy: adaty gowşurylan wagt 1-3 aý (Dürli ýurt)

  Howa gatnawy: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

  Express: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

   

  Soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen baglanyşyň.

   

  未 标题 -2

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň