Söwda süňküni kesýän maşyn # 300

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: QH300A HBZ (Poslamaýan polat 304)
Uly göwrümli kärhanalar üçin niýetlenen eti gaýtadan işleýän armatura, bu zolak 3HP at güýji hereketlendirijisi bilen öndürilýär we iň ýokary söwda täjirçilik goşundylary üçin ýokary hilli ýokary derejeli söwda eti we täjirçilik eti arra bar.Islän soraglaryňyz bilen müşderi hyzmat gullugynyň işgärlerine jaň ediň we elektrik etli armaturalary we elektrik eti armaturalaryny görmek üçin aşak aýlaň.


Önümiň jikme-jigi

Önümler bukjasy we töleg maglumatlary

Haryt bellikleri

Et süňküni kesýän maşyn

QH iýmit enjamlaryndan elektrik eti bilen halaýan kesikleriňizi alyň.Sygyr etiňizi, doňuz etini ýa-da towugy gaýtadan işlemäge taýýarlananyňyzda, iň soňky aladalanmak isleýän zadyňyz, arassa et aljakdygyňyzdyr.Toparlarymyzyň biri bilen işi aňsatlaşdyrýandygyňyza göz ýetiriň.Arçalar ýygyndysy, programmaňyza baglylykda köp dürli ululykda bar.

Et gaýtadan işleýän senagat üçin agyr ýükli maşyn gördi (4)
Et gaýtadan işleýän senagat üçin agyr ýükli maşyn gördi (5)
Et gaýtadan işleýän senagat üçin agyr ýükli maşyn gördi (6)

Süňk gören maşynyň artykmaçlyklary

QH300HBZ howpsuz we ulanmak aňsat bolan senagat eti.Pyçak kesiş zolagynyň ýokarsynda we aşagynda goralýar.Pyçaga gaty ýakyn zatlary işlemek zerurlygyny aradan aýyrmak üçin itekleýji plastinka bar.Integrirlenen kasna ulgamy we 3-HP hereketlendirijisi bilen, et zynjyrlarymyz her ulanyş bilen arassa, takyk kesişleri üpjün edýär.Eti gaýtadan işlemek pudagynda uzak sagat we köp iş üçin ajaýyp çözgüt.
Bandaş ulanylanda galyndylary azaldyň.
Beýleki arra (meselem, zynjyr we stol arra) bilen deňeşdirilende, zolak pyçagy has dar.Netijede, kesileniň galyňlygy (ýagny, “kerf”) has kiçi bolýar.

Tehniki aýratynlyklar

HarytÖlçegi 1020 * 770 * 1650mm
Ölçeg 350 * 300mm
Stol ölçegi 980 * 750 mm
Pyçagyň ululygyny gördi 2500 * 16 * 0.56mm
Motor güýji 2.2 KW
Naprýa .eniýe 220V / 380V
Gaýtadan işlemek ukyby 1407 m / min
Material Poslamaýan polat 304
Bukja Agaç guty
NW 240KG
G.W. 260KG;

Material we amaly

Açyk çarçuwaly poslamaýan polatdan ýasalan gurluşyk
Çydamlylygy we ygtybarlylygy üçin 3 HP motor
Göni dişli hereketlendiriji
Awtomat pyçak dartyjy. Maşynyň daşky gapagy açylanda maşyn awtomatiki işlemegini bes eder.
Azyk / et gaýtadan işleýän senagat.

Et gaýtadan işleýän senagat üçin agyr ýükli maşyn gördi (8)
Et gaýtadan işleýän senagat üçin agyr ýükli maşyn gördi (7)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önümler bukjasy barada

   

  Maşynlarymyzy gaplamak üçin köplenç agaç gutyny ulanýarys, deňiz ýa-da howa gatnawyny saýlasaňyz, bu siziň üçin has ygtybarlydyr.

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Töleg maglumatlary.

   

  未 标题 -1

   

  1. TT , Paypal, West Union, Bank, Alibaba liniýasyny kabul edip bileris.

  2. 10000usd-dan gowrak töleg, ilki 30% goýum, soň bolsa 70% iberip bilersiňiz.

  3.OEM Sargyt, funksiýaňyzy we logotipiňizi goşup, önümleriň ululygyny üýtgedip we ş.m.

   

   

   

  Ippingük daşamak barada:

   

  1. Mysal üçin, Tölegden soň, 3-5 günüň içinde size iberiň.

  2. Köpçülikleýin sargyt (omöriteleşdirilen), gowşurylan wagty tassyklamak üçin Pls biziň bilen baglanyşýar.

  3. deňiz gatnawyny, howa gatnawyny we ekspressi saýlap bilersiňiz (tarifden başga)

  Deňiz ugratmagy: adaty gowşurylan wagt 1-3 aý (Dürli ýurt)

  Howa gatnawy: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

  Express: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

   

  Soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen baglanyşyň.

   

  未 标题 -2

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň