Hünär ynamy

Iň soňky önümler

Bular doly funksiýalary we hil kepilligi bilen iň soňky onlaýn önümler

hoş geldiňiz

Biz hakda

Hebei Qiqiang Metal Products Co., Ltd, Hytaýda azyk gaýtadan işleýän tehnika pudagyndaky iň ökde gözleg we önümçilik kärhanalarynyň biridir.Ştab-kwartirasy 2007-nji ýylda döredilen Hebei, Baoding şäherinde, 15 ýyllyk täzelik we ösüşden soň, esasy önümlerde öý we täjirçilik poslamaýan polatdan ýasalan süňk armaturalary, et üweýji, kolbasa önümleri, azyk dilimleýji, vakuum gaplaýyş maşynlary we ş.m. bar. .OEM we ODM hyzmatlaryny goldaýarys.Islän wagtyňyz maslahat bermäge hoş geldiňiz.

 

 

pudaklary

Hyzmat pudagy

Hebei Qiqiang Metal Products Co., Ltd, Hytaýda azyk gaýtadan işleýän tehnika pudagyndaky iň ökde gözleg we önümçilik kärhanalarynyň biridir.Düýbi merkezi Baoding, Hebei, 2007-nji ýylda döredilen, 15 ýyllyk innowasiýa we ösüşden soň, esasy önümlerde öý we täjirçilik poslamaýan polatdan ýasalan süňk armaturalary, et üweýji, kolbasa önümleri, azyk önümleri, vakuum gaplaýyş maşynlary we ş.m. OEM & ODM hyzmatlaryny goldaýarys.

 • Garyşyk funksiýasy bilen et Mincer

  Garyşyk funksiýasy bilen et Mincer

  Bizde et we süňk arra, dilim, ýylmaýjy, kesiji, gap-gaç bar. Has täsirli, energiýa tygşytly we çydamly et taýýarlamak gurallary bar.Spesifikasiýa barreli: 30kg Göwrümi: 1000kg / ...

 • Poslamaýan polatdan täjirçilik et arralarymyz üçin artykmaçlyk

  Poslamaýan polatdan täjirçilik et arralarymyz üçin artykmaçlyk

  Et senagaty üçin ýokary tizlikli, takyk zolakly maşynlarda pudakda öňdebaryjydyrys.Toplumlarymyz dünýädäki ýokary hilli iýmit gaýtadan işleýän enjamlarda idealdyr.Doňuz etini / sygyr etini / balygyny çalt, ýokary öndürijilikli kesiji maşyn gözleýärsiňizmi?Takyk zolakly maşyn ...

 • Et gaýtadan işleýän enjamlaryň görnüşleri

  Et gaýtadan işleýän enjamlaryň görnüşleri

  Eti gaýtadan işleýän enjamlar we önümler, süňk armaturasy, et üweýji we et öndüriji, et dilimleýji, guş bölüji, vakuum gaplaýyş enjamy, kolbasa gaplaýjylary, mikserler, arra, çilimkeşler we başgalar ýaly köp sanly önüm öndürýäris!Köp mukdarda sargyt ýa-da samp bar bolsa ...

 • Süňk gören maşynyň supermarketlerde we dükanlarda ähmiýeti

  Süňk gören maşynyň supermarketlerde we dükanlarda ähmiýeti

  Et iýilýän böleklere we bu böleklerden gaýtadan işlenen önümlere degişlidir.Umuman, etiň görnüşleri haýwanlaryň görnüşlerine görä bölünýär.Satuwy ýeňilleşdirmek üçin eti dogry ölçegde kesmek üçin adamlar adatça süňk arra maşynlaryny ulanýarlar....

 • Et gabygynyň ähmiýeti

  Et gabygynyň ähmiýeti

  Et üweýji (Angliýada "et öndüriji" hem diýilýär) öý aşhanaňyz, gassap ýa-da myhmanhana işiňiz üçin eti ýerleşdirmegi aňsat we çaltlaşdyrýar.El bilen we elektrik görnüşinde elýeterlidir.Elektrik ortaça minusçylar has meşhur we aç-açan sebäplere görä has ileri tutulýar ...

Içerki
Jikme-jiklikler

intrenal_detail