Habarlar

 • Garyşyk funksiýasy bilen et Mincer

  Garyşyk funksiýasy bilen et Mincer

  Bizde et we süňk arra, dilim, ýylmaýjy, kesiji, gap-gaç bar. Has täsirli, energiýa tygşytly we çydamly et taýýarlamak gurallary bar.Spesifikasiýa barreli: 30kg Göwrümi: 1000kg / ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan täjirçilik et arralarymyz üçin artykmaçlyk

  Poslamaýan polatdan täjirçilik et arralarymyz üçin artykmaçlyk

  Et senagaty üçin ýokary tizlikli, takyk zolakly maşynlarda pudakda öňdebaryjydyrys.Toplumlarymyz dünýädäki ýokary hilli iýmit gaýtadan işleýän enjamlarda idealdyr.Doňuz etini / sygyr etini / balygyny çalt, ýokary öndürijilikli kesiji maşyn gözleýärsiňizmi?Takyk zolakly maşyn ...
  Koprak oka
 • Et gaýtadan işleýän enjamlaryň görnüşleri

  Et gaýtadan işleýän enjamlaryň görnüşleri

  Eti gaýtadan işleýän enjamlar we önümler, süňk armaturasy, et üweýji we et öndüriji, et dilimleýji, guş bölüji, vakuum gaplaýyş enjamy, kolbasa gaplaýjylary, mikserler, arra, çilimkeşler we başgalar ýaly köp sanly önüm öndürýäris!Köp mukdarda sargyt ýa-da samp bar bolsa ...
  Koprak oka
 • Süňk gören maşynyň supermarketlerde we dükanlarda ähmiýeti

  Süňk gören maşynyň supermarketlerde we dükanlarda ähmiýeti

  Et iýilýän böleklere we bu böleklerden gaýtadan işlenen önümlere degişlidir.Umuman, etiň görnüşleri haýwanlaryň görnüşlerine görä bölünýär.Satuwy ýeňilleşdirmek üçin eti dogry ölçegde kesmek üçin adamlar adatça süňk arra maşynlaryny ulanýarlar....
  Koprak oka
 • Et gabygynyň ähmiýeti

  Et gabygynyň ähmiýeti

  Et üweýji (Angliýada "et öndüriji" hem diýilýär) öý aşhanaňyz, gassap ýa-da myhmanhana işiňiz üçin eti ýerleşdirmegi aňsat we çaltlaşdyrýar.El bilen we elektrik görnüşinde elýeterlidir.Elektrik ortaça minusçylar has meşhur we aç-açan sebäplere görä has ileri tutulýar ...
  Koprak oka