Et garyndylary

 • El et garyjylary 25KG / 40L

  El et garyjylary 25KG / 40L

  Model belgisi: QH-M25kg el bilen garyjy

  Et, balyk ýa-da gök önümleri garyşdyrmak indi et garyjylardan biri bilen öňküsinden has aňsat.Et garyjy, islendik etli tagamyň ýa-da doldurmagyň möhüm bölegi bolup, wagtyňyzy we gaty bulaşyk elleriňizi tygşytlaýar.

 • Kolbasa et garyjylary 25KG / 40L

  Kolbasa et garyjylary 25KG / 40L

  Model belgisi: QH-M25kg el bilen garyjy

  Kolbasa, sarymsak we beýleki ýer etlerine QH Manual Stand Mixers Kolbasa Et Mikseri bilen halaýan tagamlaryňyzy we ýakymly yslaryňyzy goşuň.

  Hopper we üç sany garyşyk gaplar poslamaýan polat bolup, olary arassalamagy we pos çydamly edýär.

 • Elektrik ýöriteleşdirilen kuwwatly agyr etli garyjylar 150kg

  Elektrik ýöriteleşdirilen kuwwatly agyr etli garyjylar 150kg

  Model belgisi: QH-E150 kg agyr agyr et garyndylary

  Tagamy ýer etine gowy we yzygiderli garmaly ýa-da bu 150 kg elektrik et garyndysy bilen kolbasa ýag goşuň!Çydamly demir gurluşy bilen ýasalan bu garyjy, täjirçilik aşhanasynyň könelmegine we çydamlylygyna çydamlydyr we poslama garşydyr.Bak, garyjy pyçak we gapak ýaly poslamaýan polatdan ýasalýar!

 • Söwda eti we kolbasa mikserleri 35kg

  Söwda eti we kolbasa mikserleri 35kg

  Model belgisi: QH-E35kg täjirçilik et we kolbasa garyndylary

  Gamburger etini ýa-da kolbasa garyşdyrýarsyňyzmy, işi bitirmek üçin güýçli elektrik et garyjy gerek.Elektrik eti garyjy, halaýan tagamlaryňyzy garyşdyrmagy aňsatlaşdyrýar.35 KG ýa-da 50 KG / 100-KG et garyndysyny gözleýän bolsaňyzam, et garyjy saýlamamyz şol ululyklary görkezýär, şonuň üçin zerurlyklaryňyza laýyk birini tapyp bilersiňiz.Mundan başga-da, bu et garyndylarynyň käbiri, islegiňize baglylykda motorly et garyjy ýa-da el eti garyjy hökmünde ulanmak mümkinçiligini hödürleýär.Etiňiziň töwereginde iň gowy tagamyň bardygyna göz ýetiriň.

 • ODM et blender 1500W elektrik garyşyk maşyn zawody

  ODM et blender 1500W elektrik garyşyk maşyn zawody

  Model belgisi: QH-E60L et garyndysy
  Söwda agyr agramy 50 kg et blender we mikser 60l gök önümler, garyjy maşyn kolbasa ýasaýjy maşyn.