Et üweýji

 • Söwda elektrik poslamaýan polatdan ýasalan gap çüýşeleri 26 kg

  Söwda elektrik poslamaýan polatdan ýasalan gap çüýşeleri 26 kg

  Model belgisi: QH26B jam kesiji

  Käse kesijiler eti gaýtadan işlemegiň dürli talaplaryna laýyk gelýär.Qualityokary hilli maşyn stendi we poslamaýan polatdan ýasalan gaplar sebäpli, jam kesijileri ajaýyp durnuklylygy we berkligi bilen täsir galdyrýar.

 • Awtomatiki poslamaýan polatdan ýasalan gassap çüýşesi 10 kg

  Awtomatiki poslamaýan polatdan ýasalan gassap çüýşesi 10 kg

  Model belgisi: QH10B jam kesiji

  Orta ölçegli önümler - Boş enjam bilen wersiýalar.Bütin peýdaly ömründe titremäniň ýoklugyny kepillendirýän berk we aýratyn dizaýn.

 • Et garyjy mikser 2.2KW / 1.1KW elektrik iýmit gaýtadan işleýän maşyn zawody

  Et garyjy mikser 2.2KW / 1.1KW elektrik iýmit gaýtadan işleýän maşyn zawody

  Model belgisi: QH-50kg et garyjy mikser
  Söwda agyrlygy 50kg et öndüriji we mikser Aşhana enjamlary. Gaýtadan işlemek kuwwaty sagatda 1000 kg.

 • Söwda / öý täze et üweýji 22

  Söwda / öý täze et üweýji 22

  Model belgisi: QH # 22

  Söwda / öý et üweýji
  Elektrik eti üweýji, ajaýyp ýer etini taýýarlamagyň çalt, amatly usulydyr.Iýmit derejeli poslamaýan polatdan gurlan, ony her gün ulanmagyň berkligine durmaga mümkinçilik berýär.1100W güýçli hereketlendiriji bilen eti sagatda 250 kg / 550 litr çenli üwürip biler.Simpleönekeý amal wagt we güýji tygşytlaýar.

 • Söwda eti üweýji 32

  Söwda eti üweýji 32

  Model belgisi: QH32G
  Elektrik eti üweýji, ajaýyp ýer etini taýýarlamagyň çalt, amatly usulydyr.Poslamaýan polatdan ýasalan, sagdyn we ulanmaga çydamly.2200W güýçli hereketlendiriji bilen eti sagatda 700 kg / 1550 litr çenli üwürip biler.ON / OFF bilen bir düwme bilen işlemegi aňsatlaşdyrýar, ýadaw ädimler etiň köp görnüşini üwürmäge ukyply.Wagt we güýji tygşytlamak we köp ýaşdaky ulanyjylar üçin amatly.

 • Söwda eti üweýji 42

  Söwda eti üweýji 42

  Model belgisi: QH42G
  QH # 42 bu agyr et üweýji bilen desgada uly isleg bildiriň.Güýçli 3000W / 4 HP hereketlendirijisi bolan bu senagat et üweýji, sagatda 2850 ib çenli eti gaýtadan işlemäge ukyplydyr.Bölümiňizi iň ýokary öndürijilikde saklap bilersiňiz, çalyşýan pyçak, 10 mm ýylmaýjy plastinka we 12 mm ýylmaýjy plastinka bar.Yzygiderli üweýiş tizligi üçin gönüden-göni dişli we guşak goşa hereketlendiriji bilen täjirçilik maksatly gurlan maşyn enjamlarynyň ömrüni uzaldýar.Arassalamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaç we ýylmaýjy enjam aňsatlyk bilen aýrylýar.

 • Senagat doňdurylan / täze et üweýji

  Senagat doňdurylan / täze et üweýji

  Model belgisi: QH # 18
  Doňdurylan et öndüriji doňdurylan et böleklerini 6-16 mm granulalara bölüp biler.Şeýle hem täze et kesmek üçin amatlydyr.Et granulalarynda saklanmak üçin amatly temperaturanyň ýokarlanmagy ýok.Doňdurylan et öndüriji, kolbasa ýasamak, et önümlerini gaýtadan işlemek ýaly islendik göwrümli eti gaýtadan işleýän zawod üçin zerur maşyn.