Biz hakda

1 (1)

Biz kim >>

Hebei Qiqiang Metal Products Co., Ltd, Hytaýda azyk gaýtadan işleýän tehnika pudagyndaky iň ökde gözleg we önümçilik kärhanalarynyň biridir.Düýbi merkezi Baoding, Hebei, 2007-nji ýylda döredilen, 15 ýyllyk innowasiýa we ösüşden soň, esasy önümlerde öý we täjirçilik poslamaýan polatdan ýasalan süňk armaturalary, et üweýji, kolbasa önümleri, azyk önümleri, vakuum gaplaýyş maşynlary we ş.m. OEM & ODM hyzmatlaryny goldaýarys.

Önümimiziň artykmaçlyklary >>

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen 260A / 260B süňk armaturasy poslamaýan polatdan ýasalyp, halkara azyk gigiýenasynyň talaplaryna laýyk gelýär.Uly we orta göwrümli suw önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalarda we eti gaýtadan işleýän kärhanalarda giňden ulanylýar.Motor we hereketlendiriji mehanizm takyk we ýerlikli, gowy suw geçirmeýär
öndürijiligi we uzak ömri.Pyçaklar ýiti we çydamly getirilen nemes arra pyçagyndan ýasalýar.

1 (2)
613951_v4

Näme üçin bizi saýlamaly >>

Hebei Qiqiang metal önümleri yzygiderli pragmatiki, berk we innowasiýa hyzmat düşünjesine eýerýär.Dürli ulanyjylara degişli we konstruktiw maslahat beriň.Tehnologiýa, hil we hyzmat meselelerini häzirki bazar gurşawy we ulanyjylaryň hakyky ýagdaýy bilen bilelikde seljerer, alyş-çalyş eder we ara alyp maslahatlaşar, ulanyjylar üçin çykdajylary tygşytlamagy we satyn alnan enjamlary has köp ulanar.Satuwdan soň hil hyzmaty kompaniýadan gelýär, sizi kanagatlandyrmak biziň borjumyzdyr!Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat biziň baky gözlegimizdir.Siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek iň uly islegimiz we iň gowy saýlawyňyzdyr.Hebei Qiqiang metal önümleri dünýä bilen dostlaşmaga, bilelikde işlemäge we umumy ösüşi gözlemäge taýýardyr.

Şahadatnamamyz we müşderiler näme diýýärler?

CE / KC /

Jo: "Enjam gaty gowy. Jenap Wan gaty gowy. Biz onuň bilen işlemekden lezzet alýarys. Örän peýdaly we asuda. Soonakyn wagtda täze enjam zakaz etmek isleýärin we indiki gezek tehnigi üýtgetmäň. Geljekde has köp baglanyşyk görmek isleýärin. . "

Aleksandr: "Karri, Müşderi hyzmaty hemişe bolşy ýaly ajaýyp. Guysigitler ajaýyp bolduňyz we sargyt etmeli bolsak, ilkinji jaňymyz bolar."

Kris: Gowy üpjün ediji, önüm ajaýyp we aragatnaşyk gaty gowy we dogry önüm almak üçin kömek etmek we bilelikde işlemek isleýär, Geljekde olar bilen ýene-de söwda eder, önümi üpjün etmekde ökde bolandyklary üçin olara maslahat beriň. ibermezden ozal ygtybarly gaplamalary we enjamlary barlamagyň suratlaryny we wideolaryny çalt we düzediň.

1 (3)

Şahadatnama merkezi

 • Şahadatnama merkezi (1)
 • Şahadatnama merkezi (2)
 • Şahadatnama merkezi (3)
 • Şahadatnama merkezi (4)
 • Şahadatnama merkezi (5)
 • Şahadatnama merkezi (6)
 • Şahadatnama merkezi (7)
 • Şahadatnama merkezi (8)
 • Şahadatnama merkezi (9)
 • Şahadatnama merkezi (10)
 • Şahadatnama merkezi (11)
 • Şahadatnama merkezi (12)
 • Şahadatnama merkezi (13)
 • Şahadatnama merkezi (14)
 • Şahadatnama merkezi (15)
 • Şahadatnama merkezi (16)
 • Şahadatnama merkezi (17)
 • Şahadatnama merkezi (18)
 • Şahadatnama merkezi (19)
 • Şahadatnama merkezi (20)
 • Şahadatnama merkezi (21)
 • Şahadatnama merkezi (22)
 • Şahadatnama merkezi (23)
 • Şahadatnama merkezi (24)
 • Şahadatnama merkezi (25)
 • Şahadatnama merkezi (26)
 • Şahadatnama merkezi (27)
 • Şahadatnama merkezi (28)
 • Şahadatnama merkezi (29)
 • Şahadatnama merkezi (30)
 • Şahadatnama merkezi (31)
 • Şahadatnama merkezi (32)
 • Şahadatnama merkezi (33)
 • Şahadatnama merkezi (34)
 • Şahadatnama merkezi (35)
 • Şahadatnama merkezi (36)
 • Şahadatnama merkezi (37)
 • Şahadatnama merkezi (38)
 • Şahadatnama merkezi (39)
 • Şahadatnama merkezi (40)
 • Şahadatnama merkezi (41)
 • Şahadatnama merkezi (42)
 • Şahadatnama merkezi (43)
 • Şahadatnama merkezi (44)
 • Şahadatnama merkezi (45)
 • Şahadatnama merkezi (46)
 • Şahadatnama merkezi (47)
 • Şahadatnama merkezi (48)
 • Şahadatnama merkezi (49)
 • Şahadatnama merkezi (50)
 • Şahadatnama merkezi (51)
 • Şahadatnama merkezi (52)
 • Şahadatnama merkezi (53)
 • Şahadatnama merkezi (54)
 • Şahadatnama merkezi (55)
 • Şahadatnama merkezi (56)
 • Şahadatnama merkezi (57)
 • Şahadatnama merkezi (58)
 • Şahadatnama merkezi (59)
 • Şahadatnama merkezi (60)
 • Şahadatnama merkezi (61)
 • Şahadatnama merkezi (62)
 • Şahadatnama merkezi (63)
 • Şahadatnama merkezi (64)
 • Şahadatnama merkezi (65)
 • Şahadatnama merkezi (66)
 • Şahadatnama merkezi (67)
 • Şahadatnama merkezi (68)
 • Şahadatnama merkezi (69)
 • Şahadatnama merkezi (70)
 • Şahadatnama merkezi (71)
 • Şahadatnama merkezi (72)
 • Şahadatnama merkezi (73)
 • Şahadatnama merkezi (74)
 • Şahadatnama merkezi (75)
 • Şahadatnama merkezi (76)
 • Şahadatnama merkezi (77)
 • Şahadatnama merkezi (78)
 • Şahadatnama merkezi (79)
 • Şahadatnama merkezi (80)
 • Şahadatnama merkezi (81)
 • Şahadatnama merkezi (82)
 • Şahadatnama merkezi (83)
 • Şahadatnama merkezi (84)
 • Şahadatnama merkezi (85)
 • Şahadatnama merkezi (86)
 • Şahadatnama merkezi (87)
 • Şahadatnama merkezi (88)
 • Şahadatnama merkezi (89)
 • Şahadatnama merkezi (90)
 • Şahadatnama merkezi (91)
 • Şahadatnama merkezi (92)
 • Şahadatnama merkezi (93)
 • Şahadatnama merkezi (94)
 • Şahadatnama merkezi (95)
 • Şahadatnama merkezi (96)
 • Şahadatnama merkezi (97)
 • Şahadatnama merkezi (98)
 • Şahadatnama merkezi (99)
 • Şahadatnama merkezi (100)
 • Şahadatnama merkezi (101)
 • Şahadatnama merkezi (102)
 • Şahadatnama merkezi (103)
 • Şahadatnama merkezi (104)
 • Şahadatnama merkezi (105)
 • Şahadatnama merkezi (106)
 • Şahadatnama merkezi (107)
 • Şahadatnama merkezi (108)
 • Şahadatnama merkezi (109)
 • Şahadatnama merkezi (110)
 • Şahadatnama merkezi (111)
 • Şahadatnama merkezi (112)
 • Şahadatnama merkezi (113)
 • Şahadatnama merkezi (114)
 • Şahadatnama merkezi (115)
 • Şahadatnama merkezi (116)
 • Şahadatnama merkezi (117)
 • Şahadatnama merkezi (118)
 • Şahadatnama merkezi (119)
 • Şahadatnama merkezi (120)
 • Şahadatnama merkezi (121)
 • Şahadatnama merkezi (122)
 • Şahadatnama merkezi (123)
 • Şahadatnama merkezi (124)
 • Şahadatnama merkezi (125)
 • Şahadatnama merkezi (126)
 • Şahadatnama merkezi (127)
 • Şahadatnama merkezi (128)
 • Şahadatnama merkezi (129)
 • Şahadatnama merkezi (130)
 • Şahadatnama merkezi (131)
 • Şahadatnama merkezi (132)
 • Şahadatnama merkezi (133)