320

1650 Lomaý satyjylar üçin ýokary hilli et süňkleri

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: Pyçak 1650mm

Et kesmek toparyny çalyşmak topary Saw Blade bilen güýçli dowam edýär.Meat Cutting Band Saw dürli markalary bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Customöriteleşdirilen goldaw, bu çalyşma pyçagyň ölçegi 1650mm, çalt kesmek üçin dýuýmda 3/4/6 diş bar.


Önümiň jikme-jigi

Önümler bukjasy we töleg maglumatlary

Haryt bellikleri

Et süňküni kesýän maşyn bölekleri

Et kesmek üçin pyçak materialy, ýokary uglerodly polat bolup, bu pudak üçin standart, pyçak ýylylyk bilen bejerilýär we diş uzak ömür bilen bejerilýär.
Meat Cutting Band Saw dürli markalary bilen ulanmak üçin niýetlenendir.
Premium materiallar uzak ömrüň dowamynda ýylylygyň gurulmagyna garşy durýarlar
Pyçak uzak wagtlap saklamak we işlemek üçin howpsuzlygy üçin Rüsti inhibitasiýa kagyzy bilen örtülendir.

Süňk pyçaklary Üstünlikleri

QH, et pudagy üçin armatura we et süňkünden ýasalan maşyn tehnologiýasynyň öňdebaryjylaryndan biridir.Ösen prosesleri we tehnologiýalary ulanmak.QH müşderiniň talaplaryndan ýokary häsiýetleri bolan pyçaklary öndürýär.Pyçak materialy senagat üçin standart bolan ýokary uglerodly polatdyr, pyçak ýylylyk bilen bejerilip bilner we diş uzak ömür bilen bejerilýär.4TPI pyçaklar, has ýumşak kesmek üçin adatça ulanylýan diş saýlamasydyr, süňk ýa-da doňdurylan eti kesýän bolsaňyz, 3TPI pyçak iň oňat ulanylýar, sebäbi bu has çalt önümçiligi üpjün edýär.

Tehniki aýratynlyklar

1600x16x0.50x3T
 1550 /.56 / 16mm / 4TPI
1650x16x0.50x3T
1650 /.56 / 16mm / 4TPI
1740x16x0.50x3T
1840 /.56 / 16mm / 4TPI
1900x16x0.50x3T
1840 /.50 / 19mm / 4TPI
1980x16x0.50x3T
 2050 /.50 / 20mm / 3TPI
 2340x16x0.56x3T Beýlekiler
 2490x16x0.56x3T  

Material we amaly

Giňişleýin programmalar
Bu zolakly pyçaklar gaty süňkleri, doňdurylan eti we balygy, gapyrga, towuk we ş.m. kesmek üçin giňden ulanylyp bilner, merkezi aşhana, gassap dükany, azyk gaýtadan işleýän zawod we soýulýan ýer ýaly söwda ýerleri üçin amatly.

QH170A Göçme 1hp et kesiji (6)
QH170A Göçme 1hp et kesiji (7)
6

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önümler bukjasy barada

   

  Maşynlarymyzy gaplamak üçin köplenç agaç gutyny ulanýarys, deňiz ýa-da howa gatnawyny saýlasaňyz, bu siziň üçin has ygtybarlydyr.

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Töleg maglumatlary.

   

  未 标题 -1

   

  1. TT , Paypal, West Union, Bank, Alibaba liniýasyny kabul edip bileris.

  2. 10000usd-dan gowrak töleg, ilki 30% goýum, soň bolsa 70% iberip bilersiňiz.

  3.OEM Sargyt, funksiýaňyzy we logotipiňizi goşup, önümleriň ululygyny üýtgedip we ş.m.

   

   

   

  Ippingük daşamak barada:

   

  1. Mysal üçin, Tölegden soň, 3-5 günüň içinde size iberiň.

  2. Köpçülikleýin sargyt (omöriteleşdirilen), gowşurylan wagty tassyklamak üçin Pls biziň bilen baglanyşýar.

  3. deňiz gatnawyny, howa gatnawyny we ekspressi saýlap bilersiňiz (tarifden başga)

  Deňiz ugratmagy: adaty gowşurylan wagt 1-3 aý (Dürli ýurt)

  Howa gatnawy: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

  Express: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

   

  Soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen baglanyşyň.

   

  未 标题 -2

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň