320

QH260A Preokary takyk süňk gören maşyn

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: QH260A FB (Gorizontal)

Counter Top täjirçilik eti we süňk armaturasy, gassap dükanynda, agyr we agyr et we süňk kesmek üçin ajaýyp.Uzynlygy 1650 mm bolan pyçak bilen süňkleri, doňdurylan eti, balyklary we 200 mm galyňlykda we 250mm beýiklikde aňsatlyk bilen zähmet çekip bilersiňiz.QH260A iň oňat, iň çalt, iň aňsat we iň takyk kesilen plitalary 500mm (L) x 400mm (W) skameýka / stol üstümiz bilen üpjün edýär, bu bolsa uly arassalama ýerini we arassalamak üçin ýönekeý bölekleri üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Önümler bukjasy we töleg maglumatlary

Haryt bellikleri

Et süňküni kesýän maşyn

Bu ýakymly we oňat dizaýn edilen model.Dizaýn dizaýnlary we arassa ussatlygy sebäpli täsirli görünýär. Gowy çydamlylygy üpjün etmek, şeýle hem günde, hepdede we aýda sansyz ulanylyşa garşy durmak üçin elektrik süňk armaturasy ýokary hilli gurluşyk bilen gelýär.Poslamaýan polatdan, bazardaky iň oňat metal materialdan ýasalýar.Ol berk we çydamlydyr we bu süýjüligi pos we wagta çydamly edýär.

Süňk gören maşynyň artykmaçlyklary

1.Gatylýan galyňlygy sazlamak: Kesmegiň galyňlygy diapazony 0-200mm bolup, müşderiniň aýratyn zerurlyklaryna görä sazlanyp bilner, has amatly.
2. qualityokary hilli zolakly pyçak: highokary hilli gaty Germaniýadan getirilen poslamaýan polat korpus, süňkleri ýa-da doňdurylan eti kesmek aňsat.Kesiş maşynyndaky arra bilen birlikde, kesmegiňizi üpjün etmek üçin başga bir goşmaça zolakly pyçak berdik.
3.Poslamaýan polatdan ýasalan material: Iş paneli poslamaýan polatdan ýasalan materiallary kabul edýär, ömri uzak.Maşynyň aşagy, skidiň öňüni almak üçin rezin ýassyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.
4. Giňişleýin programma: Söwda derejeli arra, et dilimleýji we ýylmaýjy super bazarlarda, et bazarlarynda, eti gaýtadan işleýän zawodlarda ýa-da öýde ulanmak üçin ajaýyp.

Tehniki aýratynlyklar

Pöndürmek Ölçegi 500 * 900 * 470mm
Ölçeg 260 * 200mm
Stol ölçegi 500 * 400 mm
Pyçagyň ululygyny gördi 1650 * 16 * 0,56mm
Galyňlygy kesmek 0-200mm
Boýy kesmek 0-250mm
Tigiriň diametri 210mm
Motor güýji 1.5 KW
Naprýa .eniýe 220V
Gaýtadan işlemek ukyby 936m / s
Material Poslamaýan polat 201
Bukjanyň ululygy 550 * 600 * 1020mm
Bukja agaç guty
NW 45KG
GW 62KG

Material we amaly

Iş stoly ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalyp, halkara arassaçylyk standartyny tassyklaýar we CE tarapyndan tassyklanýar.Beden poslamaýan polatdan 201-den, poslama çydamly, enjamyň hyzmat ediş möhletini uzaldýar.QH260A motorymyz, arassalamagy has aňsatlaşdyrýan aýratyn bölümde saklaýar.Şeýle hem, suw geçirmeýän howpsuzlyk enjamy bilen gurlan.

QH170A Göçme 1hp et kesiji (6)
QH170A Göçme 1hp et kesiji (7)
QH170A Göçme 1hp et kesiji (8)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Önümler bukjasy barada

   

  Maşynlarymyzy gaplamak üçin köplenç agaç gutyny ulanýarys, deňiz ýa-da howa gatnawyny saýlasaňyz, bu siziň üçin has ygtybarlydyr.

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Töleg maglumatlary.

   

  未 标题 -1

   

  1. TT , Paypal, West Union, Bank, Alibaba liniýasyny kabul edip bileris.

  2. 10000usd-dan gowrak töleg, ilki 30% goýum, soň bolsa 70% iberip bilersiňiz.

  3.OEM Sargyt, funksiýaňyzy we logotipiňizi goşup, önümleriň ululygyny üýtgedip we ş.m.

   

   

   

  Ippingük daşamak barada:

   

  1. Mysal üçin, Tölegden soň, 3-5 günüň içinde size iberiň.

  2. Köpçülikleýin sargyt (omöriteleşdirilen), gowşurylan wagty tassyklamak üçin Pls biziň bilen baglanyşýar.

  3. deňiz gatnawyny, howa gatnawyny we ekspressi saýlap bilersiňiz (tarifden başga)

  Deňiz ugratmagy: adaty gowşurylan wagt 1-3 aý (Dürli ýurt)

  Howa gatnawy: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

  Express: adaty gowşurylan wagt 10-15 gün

   

  Soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen baglanyşyň.

   

  未 标题 -2

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň