Et gaýtadan işleýän enjamlaryň görnüşleri

Eti gaýtadan işleýän enjamlar we önümler, süňk armaturasy, et üweýji we et öndüriji, et dilimleýji, guş bölüji, vakuum gaplaýyş enjamy, kolbasa gaplaýjylary, mikserler, arra, çilimkeşler we başgalar ýaly köp sanly önüm öndürýäris!Köp mukdarda sargyt ýa-da nusga bar bolsa, OEM funksiýasyny we daşky görnüşi özleşdirmegi, şahsy logotip goşmak üçin goldawy kabul edip bileris.

Et gaýtadan işleýän enjamlaryň görnüşleri (1)

“Hebei Qiqiang” gassap, et gaýtadan işleýän, restoran ýaly ähli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin köp sanly iýmit gaýtadan işleýän maşynlary saklaýar.eti gaýtadan işleýän zawod, Bazar we ş.m.

Sahypamyzyň azyk gaýtadan işleýän enjamlar bölümi, enjamyň görnüşine görä satýan ähli maşynlarymyzy öz içine alýar.

Hebei Qiqiang metal önümleri, müşderilerimize öz işlerini ýerine ýetirmek üçin dogry iýmit gaýtadan işleýän enjamlary berip biler ýaly, iň ygtybarly, tygşytly we oňat öndürilen iýmit gaýtadan işleýän maşynlar üçin buýsanýarys.

astech-sierra-automatica-sra-kortes

Iýmit gaýtadan işleýän enjamlar bölümi aşakdaky dürli kiçi bölümlere bölünýär: zolaklar;jam kesiji;towuk kesiji;mikserler;mikser üweýjiler;kolbasa doldurgyçlary;dilimler;şireli maşynlar.

Iýmit gaýtadan işleýän maşynlaryň kiçi bölümleriniň hersinde satýan maşynlarymyzyň dürli modellerini tapyp bilersiňiz.

4G5HMDUYGMI6TGQW3RKR5JNEHM

Zawodymyz gyzyklanýan taraplara we müşderilere täze we bar bolan et täzeliklerini birleşdirip, et pudagyna gönüden-göni kömek edýär.

HTB1Kc70kDCWBKNjSZFt761C3FXaq

Iň soňky, “Wakuum” gaplaýyş maşynymyz ähli önümleri gaplamaga kömek eder, soň bolsa dünýäniň ähli bazarlaryny satmaga kömek eder.

Möhürlemezden ozal paketdäki howany aýyrýan gaplama usuly.Bu usul, plastmassa film paketine zatlary ýerleşdirmegi, içinden howany aýyrmagy we bukjany möhürlemegi öz içine alýar.Gysmak filmi käwagt mazmuna berk laýyk bolmak üçin ulanylýar.Wakuum gaplamagyň maksady, adatça iýmitleriň saklanyş möhletini uzaltmak we çeýe paket görnüşleri bilen mazmunyň we bukjanyň göwrümini azaltmak üçin gapdan kislorody aýyrmakdyr.


Iş wagty: -anwar-08-2022