Garyşyk funksiýasy bilen et Mincer

Bizde et we süňk arra, dilim, ýylmaýjy, kesiji, gap-gaç bar. Has täsirli, energiýa tygşytly we çydamly et taýýarlamak gurallary bar.

300 300

Spesifikasiýa

Barrel: 30kg

Kuwwaty: 1000 kg / sag

Naprýa .eniýe: 220v

Minker güýji: 2.2kw

Garyjy güýji: 1,1kw

Önümiň ululygy: 890 * 820 * 1400mm

Material: Doly poslamaýan polat 304

1
2

Söwda etini gaýtadan işleýän enjamlar

Täze model et öndürijiniň barrel kuwwaty 30 kg, et üweýjiniň garyşyk funksiýasy bar.Iýmit derejesindäki poslamaýan polatdan 304 öndürilip, sagatda 1000 kg öndürilýär.

4
3

Söwda agyr iýmit gaýtadan işleýän enjamlar

Garyşyk paddel we minus geçirişi garaşsyz dişli hereketlendirijiler bilen işleýär.mundan beýläk ýagly ýagly zynjyrlar, tigirleri we kemer sürüjilerini yzygiderli saklamak bolmaz.

5
Et gabygynyň ähmiýeti (7)

Senagat agyr iýmit gaýtadan işleýän enjamlar

Zawodymyz dürli ululykdaky et üweýji öndürýär, Elmydama size laýyk bir zat bar, maslahat bermegiňizi haýyş edýärisislän wagtyňyz.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel